Category: Nezaradené

Výstup na Choč

Vážení turisti. Pozývame vás 4.7.2021 na letný výstup na Choč venovaný pamiatke našej kamarátky, členky oddielu turistov a milovníčky oravskej prírody, Danke Števonkovej. Odchod autobusom 7:05 do DK, odtiaľ autobusom do Valaskej Dubovej, kde začneme výstup. 
akciu si môžem vziať  na starosť ja.
s pozdravom Jana Hubová

Správy pre VČS 2020

Známky 2021


ČLENSKÉ  ZNÁMKY  2021
 
Vážené kolegyne a kolegovia, oznamujem Vám, že už máme k dispozícii
členské známky.
Môžete si ich u mňa prevziať  každý deň od 17.oo do 18.oo hod., ale
 doporučujem sa vopred telefonicky prihlásiť, aby ste nechodili zbytočne.

Tiež by bolo vhodné, aby ste sa dohodli so známymi na hromadnom odbere.
V každom prípade  prineste aj členské preukazy – zamedzíte tak prípadným stratám známok. (A budete vedieť či Vám treba vystaviť nový preukaz…..)

Tí, ktorí si neprevzali známky na rok 2020 môžu si ich prevziať zároveň s novými.


Štefan

VÝZVA NA POUKÁZANIE 2%

© 2021

Theme by Anders NorenUp ↑