ADRESÁR FUNKCIONÁROV KLUBU A VEDÚCICH AKCIÍ

Meno / e-mail –  telefón :

Ing. Matej Hajdučík / hajducikmato@gmail.com – 0918597051
Ing. Alena Beloritová / alienkalienka@gmail.com –  0910-900007
Ing. Anton Balák / anton.balak@gmail.com –  0905-429925
PhDr. Katarína Luptáková/ katarina.luptakova.no@gmail.com – 0904-131743
Ing. Tomáš Pňaček / tomas.pnacek@d-tvorba.sk –  0948-132665
Rudolf Kormaňák / rudyk3@gmail.com –  0905-948449
Milan Čierny / blackmilan@gmail.com –  0907-832542
Miroslav Madera / stolarstvomadera@gmail.com –  0908-695903
RNDr. Oľga Boháčová / olcabo@gmail.com –  0903-628591
Jana Ivanová / j.ivanova1966@gmail.com –  0907-348259
Jozef Domiňák / maria1214jozef@gmail.com –  0911-865869
Mgr. Mariána Vorčáková / mariana.vorcakova@gmail.com –  0908-862326
Alena Plaštiaková / plastiakova@orava.sk –  0903-482303
Anton Florek / florekantonius@gmail.com – 0904-198994
Marta Trabalková / trabalkova@gmail.com –  0907-822197