Vážení  priatelia,

vítame Vás na našej stránke a dovoľte nám, aby sme sa predstavili:

Sme turistický klub združený spolu s ostatnými oravskými turistami v Regionálnej rade Klubu slovenských turistov – ORAVA a zabezpečujeme vykonávanie organizovanej turistiky hlavne pre obyvateľov bývajúcich na povodí Bielej Oravy – teda v oblasti Námestova ležiacom na brehu Oravskej priehrady. Ťažiskom je, ako aj u ostatných turistických klubov, peší presun a v zime lyžiarsky; tiež vykonávame v menšom rozsahu vysokohorskú turistiku. Aj cykloturistiku sa nám v poslednej dobe už tiež podarilo rozbehnúť. Venujeme sa aj turistike mládeže – máme založených niekoľko turistických oddielov mládeže -TOM – pracujúcich pod názvami: Magurka, Gymko a Veverkáč. Ich poslaním je zapojiť do turistiky už čo najmenšie detičky, ale aj starších žiakov a dorastencov; ich vrcholovou náplňou sú turistické preteky zdatnosti, kde dosahujeme vďaka ich vedúcej  Janke Ivanovej , veľmi dobré výsledky aj v celoslovenskom hodnotení.

NÁMESTOVO je prirodzeným hospodárskym a kultúrnym centrom tejto oblasti. Má v súčasnosti okolo 8.100 obyvateľov, leží v nadmorskej výške 614 m, zemepisné súradnice sú 49°24′ severnej šírky a 19°29’východnej dĺžky. V meste sa nachádzajú tieto kultúrne a historické pamiatky: Rímsko – katolícky kostol z roku 1.658, náhrobok Martina Hamuljaka z roku 1.870, zrubový dom z 2. polovice 19. storočia, stĺp sv. Floriána, pomník P. O. Hviezdoslava z roku 1959, pomník spišského biskupa Jána Vojtaššáka, stĺp Panny Márie, pomníky Antona Bernoláka – historický na Slanickom ostrove umenia a nový odhalený v roku 2004 na námestí pomenovanom jeho menom, ďalej pomník Červenej armády, pamätná tabuľa padlým, galéria významných osobností mesta a mnohé ďalšie zaujímavosti.

Podmienky na turistiku máme veľmi dobré – hlavnou atrakciou je Oravská priehrada s rozlohou 35 km², ktorá je druhou najväčšou vodnou plochou na Slovensku.  Na brehoch sú vybudované kempingy a športové a rekreačné zariadenia. Veľké sústredenie rôznych druhov fauny a flóry umožnilo vyhlásiť Národnú prírodnú rezerváciu Vtáčí ostrov. Návštevníkov ešte púta Slanický ostrov umenia, prístupný loďou, s barokovým kostolom postavenom v roku 1766 z bývalej, dnes už zatopenej, obce Slanica. V kostole sú sústredené rôzne artefakty ľudového umenia, sošky, kríže, plastiky pochádzajúce zo zatopeného územia priehrady. Na ostrov sa tiež dá dostať absolvovaním okružnej plavby okolo priehrady so zaujímavými výhľadmi. Pri priehrade končí horstvo Oravskej Magury vrcholom Magurka 1.112 m s televíznou vežou. Nad Námestovom sa ešte týčia Oravské Beskydy s najvyšším vrcholom Babia hora vysokým 1.725 m, ktorá z nich robí tretie najvyššie pohorie Slovenska. Tento vrchol je tiež opradený rôznymi povesťami a jeho silueta sa stala aj znakom nášho klubu. Celé územie Hornej Oravy je vyhlásené ako chránená krajinná oblasť.
Príroda nám umožňuje aj výstupy na vrcholy uvedených pohorí a s prechodmi ich hrebeňov v našom priamom okolí ako
sú Magurka, Šubovka, Budín v pohorí Oravskej Magury; v Oravských Beskydoch Babia hora, Pilsko, Brts a ďalšie. Hrebeňové túry sú turistickým značením prepojené s ostatnými pohoriami Oravy a Slovenska.