Turistky, turisti, 

rok 2023 skončil a daňové priznania sú v plnom prúde a Vy máte jedinečnú príležitosť darovať 2 % z Vami už zaplatenej dane z príjmu nášmu klubu a tak pomôcť realizovať našu činnosť. 

NAŠE ÚDAJE, čiže údaje o prijímateľovi 2 %

                                    IČO: 14223716

Obchodné meno (názov): NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Je tu možnosť darovať aj 3 % z dane – dobrovoľníci, ktorí pomáhali NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3%, stačí ak nás požiadate o potvrdenie, resp. ak ste pomáhali nejakému inému prijímateľovi tejto dobrovoľníckej pomoci, stačí ho požiadať o potvrdenie, teda nemusí to byť len náš klub. 

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – potvrdenie môže vystaviť nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával. Nie je to viazané, že len tej organizácií, ktorá Vám vystavila potvrdenie musíte poukázať 3 %. Nemusíte, tá dokonca nemusí byť ani v zozname prijímateľov 2 %.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, termín do 15.2024.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak si predĺžite lehotu na podanie dańového priznania, stále je možnosť poukázať 2 % resp. 3 % z dane, v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, ktorého súčasťou je toto vyhlásenie. 

ĎAKUJEME…. výbor N-KST