Author: Milan Čierny

2% z dane

Turistky, turisti, 

rok 2023 skončil a daňové priznania sú v plnom prúde a Vy máte jedinečnú príležitosť darovať 2 % z Vami už zaplatenej dane z príjmu nášmu klubu a tak pomôcť realizovať našu činnosť. 

NAŠE ÚDAJE, čiže údaje o prijímateľovi 2 %

                                    IČO: 14223716

Obchodné meno (názov): NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV

Je tu možnosť darovať aj 3 % z dane – dobrovoľníci, ktorí pomáhali NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV min. 40 hodín v roku 2023 jej môžu venovať až 3%, stačí ak nás požiadate o potvrdenie, resp. ak ste pomáhali nejakému inému prijímateľovi tejto dobrovoľníckej pomoci, stačí ho požiadať o potvrdenie, teda nemusí to byť len náš klub. 

Prijímateľ je ten, v prospech koho dobrovoľník vykonáva aktivity – potvrdenie môže vystaviť nejaká organizácia, tak aj samotná fyzická osoba, v prospech ktorej dobrovoľník niečo vykonával. Nie je to viazané, že len tej organizácií, ktorá Vám vystavila potvrdenie musíte poukázať 3 %. Nemusíte, tá dokonca nemusí byť ani v zozname prijímateľov 2 %.

Dôležité termíny:

 • do 31. marca 2024 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla 2024 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:

 1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane, termín do 15.2024.
 2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
 3. Najneskôr do 30. apríla 2024 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak si predĺžite lehotu na podanie dańového priznania, stále je možnosť poukázať 2 % resp. 3 % z dane, v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, ktorého súčasťou je toto vyhlásenie. 

ĎAKUJEME…. výbor N-KST

Strieborná podkova

Už tradične z príchodom nového roka sa dňa 13.01.2024 v obci uskutoční už 46. ročník lyžiarskeho a turistického podujatia Strieborná podkova, ktoré má tradíciu od roku 1977 v obci Krivá na Orave. Trasy vedú chotárom katastra obce. Lyžiarska trasa na bežkách je dlhá 20 km s prevýšením 700 m a prechádza horizontom Krivskej doliny v tvare podkovy. Trasa pre peších turistov je dlhá 14 km a prechádza Krivskou dolinou k hájovni. Túto trasu absolvujú aj mamičky z deťmi a starší ľudia.  Po trasách sú miesta na odpočinok a občerstvenie, kde sa podáva čaj a varená klobása. V cieli trasy sa podáva zabíjačková kapustnica. Po turistickej časti podujatie pokračuje v kultúrnom dome posedením pri hudbe. Zatiaľ nám počasie praje a máme aj krásne zasneženú dolinu. Veríme, že sneh vydrží a bude možnosť absolvovať aj bežkársku časť podujatia. Týmto Vás za usporiadateľov všetkých pozývame na 46. ročník Striebornej Podkovy Krivá, ktorý sa uskutoční 13. januára 2024 a tešíme sa na dobru náladu a vaše úsmevy počas celého podujatia.   Štartovné deti 3,- eurá a dospelý 6,- eur. V cene klobása, čaj, odznak , zabíjačková kapustnica. Registrácia od 07.00 – 11.00 hod. v areáli Poľnohospodárskeho družstva Krivá. Večer tradične tanečná zábava do 24.00 hod..

Kalendár akcií oravských obcí 2024

Ahojte, 

posielame kalendár zimných akcií oravských obcí na rok 2024, ktorých aktualizácie odporúčame sledovať  na https://bezky.naorave.com/ 

Kalendár hlavných podujatí KST na rok 2024 ešte nie je zverejnený, akonáhle sa objaví, tak ho prepošleme. 

Náš kalendár N-KST na rok 2024 je tiež v príprave a tak ako sme sa dohodli na schôdzi, každý mesiac bude jedna spoločná akcia nášho klubu, nakoľko január – marec sú bežkárske prechody, začíname aprílom. Ak máte niekto ešte nejaký návrh akcie, pekného miesta, neváhajte a dajte vedieť, aby sme ho mohli zaradiť.

Výbor N-KST

Členské 2024

Ahojte turisti, 

v roku 2024 ostáva výška členských poplatkov nezmenená. 

Prosím, uhraďte členské do konca januára na účet klubu: SK46 7500 0000 0040 2065 7948 a do poznámky poprosím meno+priezvisko

Zároveň ak niekto potrebuje nový preukaz, zmenil údaje, neváhajte a obratom prosím o info mailom. 

Ďakujem… AlenkaČlenské poplatky  rok 2024:


Výška schváleného členského :

 • základný: 15 €,
 • študenti okrem študentov externého štúdia (od 16 rokov maximálne do 26 rokov) a dôchodcovia (od 62 do 69 rokov): 10 €,
 • deti do 15 rokov, dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia preukazov ZŤP,  ženy na materskej: 5 €,
 • čestný člen KST 0 €,

Percento rozdelenia členských príspevkov je nasledovné:

 • 40 % z členských príspevkov bez hodnoty poistenia bude poskytnutých klubu/odboru KST,
 • 40 % bez hodnoty poistenia ústrediu,
 • 20 % bez hodnoty poistenia regionálnej rade KST.

Memoriál Ing. Štefana Janotíka

Smútočné oznámenie

© 2024

Theme by Anders NorenUp ↑