SEKCIA PEŠEJ TURISTIKY KST A KST LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
PORIADAJÚ  V  ATC   RAČKOVA DOLINA
V DŇOCH  17. – 19. 8. 2018  OBNOVENÝ

                    63.  NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ 
Na akciu sa treba osobne vopred prihlásiť.
INFO: www.kst.sk
ORGANIZÁTOR: janolupták@gmail.com