Category: Nezaradené

POUKÁZANIE 2% Z DANE Z PRÍJMU ZA r. 2018

                                               V  Ý  Z  V  A  

         Vážení priatelia,

         opäť sa nám priblížil dlho očakávaný okamžik – platenie dane z príjmu. Aby sme aspoň časť z platby zachránili pre vlastné využitie, prosím Vás  o poukázanie možných  2%  z nej pre účely činnosti nášho klubu.
 Aj keď sa zdá, že  mesto sa konečne začína starať aj o našu činnosť – a nielen o futbal = prisľúbili nám už 500 €, namiesto doterajších 300 €  –  platí však, že peniažkov nikdy nie je dosť a tak využime svoje peniaze pre našu činnosť poukázaním  aspoň tých   2%  zo zaplatenej  dane.
Vami poskytnuté peniaze nepôjdu na nič iné ako na výdavky klubu na zjemnenie nákladov dopravného autobusmi  na väčšie túry a aj na činnosť mládeže.

ĎAKUJEME  VŠETKÝM , KTORÍ  NÁS  AJ DOTERAZ PODPOROVALI, VERÍME, ŽE  NÁS PODPORIA  AJ TERAZ !

         Čo treba minimálne  urobiť:

  1.  a) Vyplniť a odovzdať na daňovom úrade vyplnené tlačivo o poukázaní
    zaplatenej dane Z PRÍJMU za rok  2018 –  takto poukazujú tí, ktorí nedávajú
    daňové priznanie.
    1. b) Tí, ktorí podávajú daňové priznanie, vyplnia v jeho príslušnej časti =
    údaje o príjemcovi podielu z dane z príjmu – tieto údaje:

1)  I Č O :  1 4 2 2 3 7 1 6
2)  Právna forma: Občianske združenie
3)  Obchodné meno:  NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV = 
musí byť napísané takto a  paličkovým písmom.
4)  Sídlo :  Štefánikova 264/32;  029 01 Námestovo
5)  Nezabudnite  označiť políčko o identifikácii plátcu – daňový úrad  nám
oznámi meno darcu, výšku poukázanej sumy  n e z v e r e j ň u j e!

         ĎAKUJEME.

                                                                 Výbor  N – KST

LYŽIARSKY PREJAZD NA HOREHRONÍ

a)  DŇA  24. 2. 2019  SA  KONÁ  NAŠA  BEŽECKÁ  AKCIA  NA  HOREHRONÍ.
INICIATÍVNE  SA  ORGANIZOVANIA  UJALI  TURISTI  Z  NIŽNEJ .
U  NICH  SA  PRÍPADNÍ  ZÁUJEMCOVIA  M ÔŽU –  a to čo najskôr
vo vlastnom 
záujme, prihlásiť.
DOPRAVA: Vlastný autobus.
POKYNY:  SÚ V  PRÍLOHE
b) DRUHÝ VARIANT  je pobytový zájazd už od štvrtka 21. 2. 2019
ubytovanie je 
v menšom počte ešte k dispozícii.
INFO: Podá Jaro Lupták. 

Dostatok bežeckých túr je nekonečný!
DOPRAVA : Individuálne.

horehronie-190224-lt

 

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY NA r. 2019

  ČLENSKÉ  V  N-KST  NA ROK  2019  :
                                                                                                                                                                

KATEGÓRIA                      HODNOTA ZNÁMKY                        ČLENSKÉ N-KST

 deti  8 – 15 r.                                            5                                              4.-
mládež  16 – 18 r.                                  7                                             6,-
študujúci  18 – 26 r.                               7                                              6,-

 materské (do 3 rokov dieťaťa)      7                                              6
dospelí  – pracujúci                             11                                           10,- 
dôchodcovia do 69 r.                            7                                             6,-
dôchodcovia nad 70 r.                         5                                              4,- 

TZP                                                                 5                                              4,-
                                                                                                                                                                                            

 PROSÍME O  ZASLANIE  PRÍSLUŠNEJ  ČIASTKY  OBRATOM,
NAJNESKÔR  DO  31. 1. 2019,  NA  ÚČET  KLUBU:

Čislo účtu  ( IBAN)       =          SK46 7500 0000 0040 2065 7948
konštantný symbol.     =       0298
špecifický symbol.        =       Posledné štvorčíslie  z členského preukazu
variabilný symbol         =       dátum narodenia platcu v tvare : ddmmrrrr
správa pre prijimateľa  =     Meno + priezvisko
Avízo o platbe              =       Pošlite na :   namestovsky.kst@gmail.com
Poznámka                       =       V cene známky je aj poistné za neúmyselné
spôsobenie škody, úrazové a hlavne povinné  poistné pre pohyb po
slovenských horách a za prípadný zásah Horskej záchrannej služby.
Práve zvýšenie poistného poisťovňou UNION
 
je dôvodom vyššej ceny členskej  známky.

 

© 2019

Theme by Anders NorenUp ↑