V prílohe sú uvedené zmeny termínov akcií, sledujte pretože zmeny prebiehajú stále.