Z dôvodu prevencie pred nákazou vírusom C 19
boli zrušené všetky organizované turistické akcie.
Sekcia pešej turistiky spresnila činnosť a vydala
nové termíny platné pre II.polrok 2020

ZRUŠENIE, RESP. TERMÍNOVÝ PRESUN VYBRANÝCH PODUJATÍ  V GESCII SEKCIE PEŠEJ TURISTIKY KST

V záujme ochrany zdravia organizovaných aj v KST neorganizovaných turistov a v zmysle opatrení ústredného krízového štábu SR proti šíreniu koronavírusu COVID-19, organizátori podujatí, sekcia pešej turistiky a vedenie KST, po vzájomnej konzultácii  rozhodli:

57. Stretnutie čitateľov časopisu Krásy Slovenska, Hermanovce (Bachureň), plánované v termíne 29.-31.05.2020 sa presúva na 02.- 03.10.2020 !

 67. Celoslovenský letný zraz turistov KST a 51. stretnutie TOM, Hrabušice – Podlesok (Slovenský Raj), ktoré sa malo uskutočniť v termíne 29.06.–   05.07.2020,  sa v tomto roku ruší.

 6. Štefánikovské stretnutie turistov a horských záchranárov na Chate M.R. Štefánika (pod Ďumbierom), plánované v termíne 17. – 19.07.2020,  sa ruší.

Touto cestou zároveň ďakujeme turistom aj našim organizačným partnerom za pochopenie a rešpektovanie takéhoto rozhodnutia.

Kým potrvá zákaz hromadných podujatí, vychutnávajte si turistiku v menších skupinkách, s rodinou, alebo priateľmi.

                                                Jindrich Racek

                                        sekcia pešej turistiky KST