Vážené kolegyne a kolegovia !
Podľa platných predpisov KST musíme objednať členské
známky do konca januára. Prosím Vás preto o disciplínu.
V prílohe posielam pokyny pre objednávanie – povedzte,
prosím aj svojim známym.
Vďaka, Štefan