Zimný zraz slovenských turistov bude spoločný so zrazom českých
turistov, ktorý sa bude konať vo východočeskom meste  Police nad
Metují v termíne 14. -17- 2. 2019 .
P O Z O R !
PRETOŽE  SA V STANOVENOM  TERMÍNE  NIKTO  NEPRIHLÁSIL
ODTERAZ SA PRIHLASUJE  KAŽDÝ  SAMOSTATNE  PODĽA  PROPOZÍCIÍ.