OZNAMUJEME,  ŽE  VÝROČNÁ  ČLENSKÁ  SCHÔDZA  
SA USKUTOČNÍ  V  SOBOTU  1. 12. 2018  V   PENZIÓNE
HRUBJAK  V  ORAVSKEJ  POLHORE.
DETAILY  SÚ  V  PRILOŽENEJ  POZVÁNKE.
UPOZORŇUJEME,  ŽE  ÚČASŤ NA TEJTO  SCHÔDZI
JE  PRE ČLENOV  N – KST   P  O  V  I  N  N  Á .

KTO  CHCE  ČERPAŤ  ČLENSKÉ  VÝHODY  MUSÍ  SA  JEJ
Z Ú Č A S T N I Ť ! (Napr.  mikulášsky balíček, zľavu na členskom,
zľavy pri organizovaných zájazdoch atď.)

                       !  !  !    P  O  Z  O  R   !  !  !
PRE  PROBLÉMY S  FINANCIAMI  KLUBU SME BOLI  NÚTENÍ
ZRUŠIŤ  ZÁJAZD  DO  ZAKOPANÉHO .

VČS- pozvánka 2018 ▬

b) Správa o činnosti za rok 2018 ▬