Prihláška za člena Námestovského klubu slovenských turistov  (doc)

U Z N E S E N I E VČS 2017 (1)