Prihláška za člena Námestovského klubu slovenských turistov prihlaska

U Z N E S E N I E VČS 2017 (1)