REGIONÁLNA RADA KST ORAVA ORGANIZUJE
DŇA  26. 5. 2018  ZÁJAZD NA STRETNUTIE 
ČITATEĽOV KRÁS SLOVENSKA  V ROŽŇAVE

PRE NÁŠ KLUB BOLO PRIDELENÝCH  14 MIEST,
PRIHLASUJTE SA INDIVIDUÁLNE PODĽA
PROPOZÍCIÍ V PRÍLOHE.

ŠTEFAN

Propozície zájazdu na 54. stretnutie krásistov