a)  OZNAMUJEM,  ŽE ČLENSKÉ  ZNÁMKY NA  r. 2018  SI 
      MÔŽETE PREVZIAŤ U  SVOJICH DÔVERNÍKOV, VŠETKY SÚ
      ROZDANÉ. 

b)  KTO si zistí, že nemá kam nalepiť novú známku, nech vyplní 
      členskú prihlášku aj kvôli ZAREGISTROVANÍ  ZMIEN v osobných 
      údajoch.
Kto chce mať v preukaze novú fotografiu, tak nech ju prinesie,

      ale môže sa nalepiť aj stará.

c)  PRE ČLENOV, KTORÝCH  ZAUJÍMA  VÝKONNOSTNÁ
      TURISTIKA  OZNAMUJEM,  ŽE  BOL  VYDANÝ  ZÁZNAMNÍK
      ĎALŠIEHO NOVÉHO TÉMATICKÉHO  ODZNAKU
                            “Z A   K R Á S A M I   S L O V E N S K A”

     čím k doterajším  
1)  CESTA  HRDINOV  SNP
2)  HRADY  A  ZNÁMKY  SLOVENSKA
3)  NAJVYŠŠIE  VRCHOLY  SLOVENSKÝCH  POHORÍ
4)  CYKLOVRCHOLY SR
5)  CESTA  OKOLO  SVETA
pribudol ďalší odznak a je tiež dobrým námetom 
k poznávaniu Slovenska  a  jeho prírodných krás.
Veľmi vhodné pre “motorizovaných” členov = sú tu
návody na najkrajšie a najzaujímavejšie prírodné
pamiatky  Slovenska. Môže poslúžiť pri plánovaní
využitia voľného času a dovolenky na Slovensku.
INFO:  www.kst/index.php/výkonnostná turistika.
POZN.:  Záznamník je možné si prezrieť u predsedu klubu

ŠTEFAN