RR KST ORAVA  A NÁŠ KLUB
VÁS POZÝVAJÚ NA TURISTICKÝ ZÁJAZD  SPOJENÝ S PREHLIADKOU
                              D O B R O Č S K É H O    P R A L E S A –

PODROBNOSTI O AKCII: na  webe:  www.rrkstorava.wbl.sk
a v prílohe.

POZOR: a)PRIAMY VSTUP DO PRALESA NIE JE- KONČÍ SA 
                    NA HRANICI  CHKO.
b)  ČLENOVIA KST SÚ POISTENÍ, NEČLENOVIA MAJÚ MOŽNOSŤ
SÚKROMNÉHO PRIPOISTENIA  PRE POHYB V HORÁCH.

pozvanka dobroc Propozície zájazdu na 5. Chodník J.Dekréta Matejovie Č. Balog