V  Ý  Z  V  A  

         Vážení priatelia,
         opäť sa nám priblížil dlho očakávaný okamžik – platenie dane
z príjmu.
Aby sme aspoň časť z platby zachránili pre vlastné využitie,
prosím Vás  o 
poukázanie možných 2% z nej pre účely podpory
činnosti nášho klubu.
Z mesta dostávame čím ďalej tým menej – v posledných komunálnych
voľbách sme totiž zvolili len futbal a nič iné ako ON tu v meste,  podľa
týchto 
nových funkcionárov,  nie je! No, poučme sa!
Máme už o pár mesiacov možnosť
nápravy!

         Sumárne:
         Vlani sme z mesta dostali na činnosť len 300,- €, na tento rok
nám sľúbili to isté! (Zatiaľ len sľúbili, neposlali!).
POUČME SA:  BUDÚ VOĽBY = TREBA EŠTE NIEČO DODAŤ?
Alebo sme nepoučiteľní?

         Vami poskytnuté peniaze nepôjdu na nič iné ako na výdavky
klubu na zjemnenie
nákladov dopravného autobusmi  na väčšie
túry a aj na činnosť mládeže.

ĎAKUJEM  VŠETKÝM , KTORÍ  NÁS  AJ DOTERAZ PODPOROVALI,
VERÍME,
ŽE  NÁS PODPORIA  AJ TERAZ !
A  MOŽNO SA  ČOSI V BUDÚCNOSTI  ZMENÍ!

         Čo treba minimálne  urobiť:
1.a) Vyplniť a odovzdať na daňovom úrade vyplnené tlačivo o
poukázaní 
 zaplatenej dane Z PRÍJMU za rok  2017 –  takto
poukazujú tí, ktorí nedávajú 
daňové priznanie. Údaje sú nižšie.
1.b) Tí, ktorí podávajú daňové priznanie, vyplnia v jeho príslušnej
časti = 
údaje o príjemcovi podielu z dane z príjmu tieto údaje:

A)  I Č O :  1 4 2 2 3 7 1 6
B)  Právna forma: Občianske združenie
C)  Obchodné meno:  NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV =  musí byť napísané takto, paličkovým písmom.
D)  Sídlo :  Štefánikova 264/32;  029 01 Námestovo
E) Nezabudnite  označiť políčko o identifikácii plátcu –
dańový úrad 
nám oznámi  meno darcu, výšku poukázanej
sumy  ale  n e z v e r e j ň u j e!

TAK  EŠTE RAZ:
ĎAKUJEME  ZA  POCHOPENIE A  PODPORU.

                                                                                       Štefan JANOTÍK
                                                                                      predseda  N – KST    

vyhlásenie1 (1)

vyhlásenie2