Author: Štefan Janotík

NAŠE NAJBLIŽŠIE AKCIE

Akcie zima.- 2019 (1)

ČLENSKÉ PRÍSPEVKY NA r. 2019

  ČLENSKÉ  V  N-KST  NA ROK  2019  :
                                                                                                                                                                

KATEGÓRIA                      HODNOTA ZNÁMKY                        ČLENSKÉ N-KST

 deti  8 – 15 r.                                            5                                              4.-
mládež  16 – 18 r.                                  7                                             6,-
študujúci  18 – 26 r.                               7                                              6,-

 materské (do 3 rokov dieťaťa)      7                                              6
dospelí  – pracujúci                             11                                           10,- 
dôchodcovia do 69 r.                            7                                             6,-
dôchodcovia nad 70 r.                         5                                              4,- 

TZP                                                                 5                                              4,-
                                                                                                                                                                                            

 PROSÍME O  ZASLANIE  PRÍSLUŠNEJ  ČIASTKY  OBRATOM,
NAJNESKÔR  DO  31. 1. 2019,  NA  ÚČET  KLUBU:

Čislo účtu  ( IBAN)       =          SK46 7500 0000 0040 2065 7948
konštantný symbol.     =       0298
špecifický symbol.        =       Posledné štvorčíslie  z členského preukazu
variabilný symbol         =       dátum narodenia platcu v tvare : ddmmrrrr
správa pre prijimateľa  =     Meno + priezvisko
Avízo o platbe              =       Pošlite na :   namestovsky.kst@gmail.com
Poznámka                       =       V cene známky je aj poistné za neúmyselné
spôsobenie škody, úrazové a hlavne povinné  poistné pre pohyb po
slovenských horách a za prípadný zásah Horskej záchrannej služby.
Práve zvýšenie poistného poisťovňou UNION
 
je dôvodom vyššej ceny členskej  známky.

 

ZIMNÝ ZRAZ 2019

 Zimný zraz slovenských turistov bude spoločný so zrazom českých
turistov, ktorý sa bude konať vo východočeskom meste  Police nad
Metují v termíne 14. -17- 2. 2019 .
P O Z O R !
PRETOŽE  SA V STANOVENOM  TERMÍNE  NIKTO  NEPRIHLÁSIL
ODTERAZ SA PRIHLASUJE  KAŽDÝ  SAMOSTATNE  PODĽA  PROPOZÍCIÍ.

© 2019

Theme by Anders NorenUp ↑