Author: Štefan Janotík

POUKÁZANIE 2% Z DANE Z PRÍJMU ZA r. 2018

                                               V  Ý  Z  V  A  

         Vážení priatelia,

         opäť sa nám priblížil dlho očakávaný okamžik – platenie dane z príjmu. Aby sme aspoň časť z platby zachránili pre vlastné využitie, prosím Vás  o poukázanie možných  2%  z nej pre účely činnosti nášho klubu.
 Aj keď sa zdá, že  mesto sa konečne začína starať aj o našu činnosť – a nielen o futbal = prisľúbili nám už 500 €, namiesto doterajších 300 €  –  platí však, že peniažkov nikdy nie je dosť a tak využime svoje peniaze pre našu činnosť poukázaním  aspoň tých   2%  zo zaplatenej  dane.
Vami poskytnuté peniaze nepôjdu na nič iné ako na výdavky klubu na zjemnenie nákladov dopravného autobusmi  na väčšie túry a aj na činnosť mládeže.

ĎAKUJEME  VŠETKÝM , KTORÍ  NÁS  AJ DOTERAZ PODPOROVALI, VERÍME, ŽE  NÁS PODPORIA  AJ TERAZ !

         Čo treba minimálne  urobiť:

  1.  a) Vyplniť a odovzdať na daňovom úrade vyplnené tlačivo o poukázaní
    zaplatenej dane Z PRÍJMU za rok  2018 –  takto poukazujú tí, ktorí nedávajú
    daňové priznanie.
    1. b) Tí, ktorí podávajú daňové priznanie, vyplnia v jeho príslušnej časti =
    údaje o príjemcovi podielu z dane z príjmu – tieto údaje:

1)  I Č O :  1 4 2 2 3 7 1 6
2)  Právna forma: Občianske združenie
3)  Obchodné meno:  NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV = 
musí byť napísané takto a  paličkovým písmom.
4)  Sídlo :  Štefánikova 264/32;  029 01 Námestovo
5)  Nezabudnite  označiť políčko o identifikácii plátcu – daňový úrad  nám
oznámi meno darcu, výšku poukázanej sumy  n e z v e r e j ň u j e!

         ĎAKUJEME.

                                                                 Výbor  N – KST

NAJBLIŽŠIE LYŽIARSKE PREJAZDY

 

 

  S O B O T A  DŇA  9. 3. 2019  

15. ročník :  H O R I Z O N T    E R D Ú T K Y
INFO:  www.oravskalesna.sk

 

© 2019

Theme by Anders NorenUp ↑