V Ý Z V A  =  PLATÍ DO KONCA APRÍLA ! ! !

       Vážení priatelia,

         opäť sa nám priblížil dlho očakávaný okamžik – platenie dane z príjmu. Aby sme aspoň časť z platby zachránili pre vlastné využitie, prosím Vás  o poukázanie možných  2%  z nej pre účely činnosti nášho klubu.

         Aj keď sa zdá, že  mesto sa konečne začína starať aj o našu činnosť – a nielen o futbal = prisľúbili nám už 500 €, namiesto doterajších 300 €  –  platí však, že peniažkov nikdy nie je dosť a tak využime svoje peniaze pre našu činnosť poukázaním  aspoň tých   2%  zo zaplatenej  dane.

Vami poskytnuté peniaze nepôjdu na nič iné ako na výdavky klubu na zjemnenie nákladov dopravného autobusmi  na väčšie túry a aj na činnosť mládeže.

 

ĎAKUJEME  VŠETKÝM , KTORÍ  NÁS  AJ DOTERAZ PODPOROVALI, VERÍME, ŽE  NÁS PODPORIA  AJ TERAZ !

         Čo treba minimálne  urobiť:

  1. a) Vyplniť a odovzdať na daňovom úrade vyplnené tlačivo o poukázaní

     zaplatenej dane Z PRÍJMU za rok  2018 –  takto poukazujú tí, ktorí nedávajú

     daňové priznanie.

  1. b) Tí, ktorí podávajú daňové priznanie, vyplnia v jeho príslušnej časti =

     údaje o príjemcovi podielu z dane z príjmu – tieto údaje:

1)  I Č O :  1 4 2 2 3 7 1 6

2)  Právna forma: Občianske združenie

3)  Obchodné meno:  NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCH

     TURISTOV =  musí byť napísané takto, paličkovým písmom.

4)  Sídlo :  Štefánikova 264/32;  029 01 Námestovo

5)  Nezabudnite  označiť políčko o identifikácii plátcu – daňový úrad  nám

     oznámi meno darcu, výšku poukázanej sumy  n e z v e r e j ň u j e!

 

         ĎAKUJEME.

                                Výbor  N – KST