POSLEDNÁ ROZLÚČKA …… .

V  TÝCHTO  DŇOCH  NÁS   BOLESTNE  ZASIAHLA   SMUTNÁ
SPRÁVA, ŽE  V DÔSLEDKU  TRAGICKEJ  DOPRAVNEJ  NEHODY
ZAHYNULA  NAŠA  DLHOROČNÁ  ČLENKA  A KAMARÁTKA

                       I N G .   A N D R E A   K R Á L I K O V Á

MILÁ  ADKA, LÚČIME   SA  S   TEBOU,  ALE V   NAŠICH 
SPOMIENKACH  A  SRDCIACH  ZOSTANEŠ  NAVŽDY !

A

P. S.

POSLEDNÁ  ROZLÚČKA  S ANDREJKOU   SA  BUDE
KONAŤ V  DOME  SMÚTKU  NA  CINTORÍNE  JUH
V  TRENČINE  V  STREDU  18. 7. 2018  O  15.oo  HOD.

NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ

SEKCIA PEŠEJ TURISTIKY KST A KST LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
PORIADAJÚ  V  ATC   RAČKOVA DOLINA
V DŇOCH  17. – 19. 8. 2018  OBNOVENÝ

                    63.  NÁRODNÝ VÝSTUP NA KRIVÁŇ 
Na akciu sa treba osobne vopred prihlásiť.
INFO: www.kst.sk
ORGANIZÁTOR: janolupták@gmail.com

ŠTEFÁNIKOVSKÉ STRETNUTIE

V SOBOTU  21. 7. 2018  PORIADA
SEKCIA  VYSOKOHORSKEJ  TURISTIKY  KST    4.  ročník

ŠTEFÁNIKOVSKÉHO STRETNUTIA  TURISTOV
na  Chate M.R.Štefánika  pod Ďumbierom

ODCHOD: Spoločným autobusom RR KST ORAVA s odchodom
o 5.oo hod. z parkoviska  pri amfiteátri.

Akcia  je len pre vopred  prihlásených , termín do 13. 7. 2018,
systém ” kto skôr príde prv melie”!
Po tomto termíne až do 18. 7. 2018 už nie je garantovaná účasť.
INFO:  V prílohe a na  www.kst.sk

Stretnutie na chate M.R.Štefanika2018

O Z N A M Y

a)  OZNAMUJEM,  ŽE ČLENSKÉ  ZNÁMKY NA  r. 2018  SI 
      MÔŽETE PREVZIAŤ U  SVOJICH DÔVERNÍKOV, VŠETKY SÚ
      ROZDANÉ. 

b)  KTO si zistí, že nemá kam nalepiť novú známku, nech vyplní 
      členskú prihlášku aj kvôli ZAREGISTROVANÍ  ZMIEN v osobných 
      údajoch.
Kto chce mať v preukaze novú fotografiu, tak nech ju prinesie,

      ale môže sa nalepiť aj stará.

c)  PRE ČLENOV, KTORÝCH  ZAUJÍMA  VÝKONNOSTNÁ
      TURISTIKA  OZNAMUJEM,  ŽE  BOL  VYDANÝ  ZÁZNAMNÍK
      ĎALŠIEHO NOVÉHO TÉMATICKÉHO  ODZNAKU
                            “Z A   K R Á S A M I   S L O V E N S K A”

     čím k doterajším  
1)  CESTA  HRDINOV  SNP
2)  HRADY  A  ZNÁMKY  SLOVENSKA
3)  NAJVYŠŠIE  VRCHOLY  SLOVENSKÝCH  POHORÍ
4)  CYKLOVRCHOLY SR
5)  CESTA  OKOLO  SVETA
pribudol ďalší odznak a je tiež dobrým námetom 
k poznávaniu Slovenska  a  jeho prírodných krás.
Veľmi vhodné pre “motorizovaných” členov = sú tu
návody na najkrajšie a najzaujímavejšie prírodné
pamiatky  Slovenska. Môže poslúžiť pri plánovaní
využitia voľného času a dovolenky na Slovensku.
INFO:  www.kst/index.php/výkonnostná turistika.
POZN.:  Záznamník je možné si prezrieť u predsedu klubu

ŠTEFAN

 

 

 

 

© 2018

Theme by Anders NorenUp ↑