O Z N A M Y

a)  OZNAMUJEM,  ŽE ČLENSKÉ  ZNÁMKY NA  r: 2018  SI 
      MÔŽETE PREVZIAŤ U  PREDSEDU  KLUBU  KAŽDÝ
      PRACOVNÝ  DEŇ  od  17.oo  do  18.oo hod.
      Iný termín si vopred dohodnite telefonicky.
      PRINESTE SI  AJ  PREUKAZ  PRE  KONTROLU . 

b)  KTO si zistí, že nemá kam nalepiť novú známku, nech vyplní 
      členskú prihlášku aj kvôli ZAREGISTROVANÍ  ZMIEN v osobných 
      údajoch.
Kto chce mať v preukaze novú fotografiu, tak nech ju prinesie,

      ale môže sa nalepiť aj stará.

c)  PRE ČLENOV, KTORÝCH  ZAUJÍMA  VÝKONNOSTNÁ
      TURISTIKA  OZNAMUJEM,  ŽE  BOL  VYDANÝ  ZÁZNAMNÍK
      ĎALŠIEHO NOVÉHO TÉMATICKÉHO  ODZNAKU
                            “Z A   K R Á S A M I   S L O V E N S K A”

     čím k doterajším  
1)  CESTA  HRDINOV  SNP
2)  HRADY  A  ZNÁMKY  SLOVENSKA
3)  NAJVYŠŠIE  VRCHOLY  SLOVENSKÝCH  POHORÍ
4)  CYKLOVRCHOLY SR
5)  CESTA  OKOLO  SVETA
pribudol ďalší odznak a je tiež dobrým námetom 
k poznávaniu Slovenska  a  jeho prírodných krás.
Veľmi vhodné pre “motorizovaných” členov = sú tu
návody na najkrajšie a najzaujímavejšie prírodné
pamiatky  Slovenska. Môže poslúžiť pri plánovaní
využitia voľného času a dovolenky na Slovensku.
INFO:  www.kst/index.php/výkonnostná turistika.
POZN.:  Záznamník je možné si prezrieť u predsedu klubu

d)  OSPRAVEDLŇUJEM  SA  ODHLÁSENÝM  ČLENOM, 
ŽE STÁLE DOSTÁVAJÚ ČLENSKÉ INFORMÁCIE, ale od
začiatku apríla som bol mimo republiky a ešte som nestačil
vykonať všetky opravy.

ZATIAĽ  TOĽKO,
nezabudnite sa prihlásiť na nedeľnú akciu “VÝSTUP NA ŠÍP”
ŠTEFAN

 

 

 

 

VÝSTUP NA ŠÍP

V NEDEĽU  29. 4. 2018  SA BUDE KONAŤ  58. ROČNÍK
NAŠEJ  TRADIČNEJ  AKCIE
                                     V Ý S T U P   N A   Š   Í  P .

PRIHLÁŠKY  NA  AKCIU  BERIEME  DO ŠTVRTKA  26. 4. 2018.
 PRI DOSTATOČNOM  POČTE  PRIHLÁSENÝCH  PÔJDE
MIMORIADNY AUTOBUS .  
 V  OPAČNOM  PRÍPADE  PÔJDEME  SPOJOVÝM  AUTOBUSOM
S  ODCHODOM  O  7.40 hod.  do PÁRNICE.

DVE PERCENTÁ Z DANE Z PRÍJMU

                                               V  Ý  Z  V  A  

         Vážení priatelia,
         opäť sa nám priblížil dlho očakávaný okamžik – platenie dane
z príjmu.
Aby sme aspoň časť z platby zachránili pre vlastné využitie,
prosím Vás  o 
poukázanie možných 2% z nej pre účely podpory
činnosti nášho klubu.
Z mesta dostávame čím ďalej tým menej – v posledných komunálnych
voľbách sme totiž zvolili len futbal a nič iné ako ON tu v meste,  podľa
týchto 
nových funkcionárov,  nie je! No, poučme sa!
Máme už o pár mesiacov možnosť
nápravy!

         Sumárne:
         Vlani sme z mesta dostali na činnosť len 300,- €, na tento rok
nám sľúbili to isté! (Zatiaľ len sľúbili, neposlali!).
POUČME SA:  BUDÚ VOĽBY = TREBA EŠTE NIEČO DODAŤ?
Alebo sme nepoučiteľní?

         Vami poskytnuté peniaze nepôjdu na nič iné ako na výdavky
klubu na zjemnenie
nákladov dopravného autobusmi  na väčšie
túry a aj na činnosť mládeže.

ĎAKUJEM  VŠETKÝM , KTORÍ  NÁS  AJ DOTERAZ PODPOROVALI,
VERÍME,
ŽE  NÁS PODPORIA  AJ TERAZ !
A  MOŽNO SA  ČOSI V BUDÚCNOSTI  ZMENÍ!

         Čo treba minimálne  urobiť:
1.a) Vyplniť a odovzdať na daňovom úrade vyplnené tlačivo o
poukázaní 
 zaplatenej dane Z PRÍJMU za rok  2017 –  takto
poukazujú tí, ktorí nedávajú 
daňové priznanie. Údaje sú nižšie.
1.b) Tí, ktorí podávajú daňové priznanie, vyplnia v jeho príslušnej
časti = 
údaje o príjemcovi podielu z dane z príjmu tieto údaje:

A)  I Č O :  1 4 2 2 3 7 1 6
B)  Právna forma: Občianske združenie
C)  Obchodné meno:  NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCH
TURISTOV =  musí byť napísané takto, paličkovým písmom.
D)  Sídlo :  Štefánikova 264/32;  029 01 Námestovo
E) Nezabudnite  označiť políčko o identifikácii plátcu –
dańový úrad 
nám oznámi  meno darcu, výšku poukázanej
sumy  ale  n e z v e r e j ň u j e!

TAK  EŠTE RAZ:
ĎAKUJEME  ZA  POCHOPENIE A  PODPORU.

                                                                                       Štefan JANOTÍK
                                                                                      predseda  N – KST    

vyhlásenie1 (1)

vyhlásenie2

© 2018

Theme by Anders NorenUp ↑