VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA 2018

OZNAMUJEME,  ŽE  VÝROČNÁ  ČLENSKÁ  SCHÔDZA  
SA USKUTOČNÍ  V  SOBOTU  1. 12. 2018  V   PENZIÓNE
HRUBJAK  V  ORAVSKEJ  POLHORE.
DETAILY  SÚ  V  PRILOŽENEJ  POZVÁNKE.
UPOZORŇUJEME,  ŽE  ÚČASŤ NA TEJTO  SCHÔDZI
JE  PRE ČLENOV  N – KST   P  O  V  I  N  N  Á .

KTO  CHCE  ČERPAŤ  ČLENSKÉ  VÝHODY  MUSÍ  SA  JEJ
Z Ú Č A S T N I Ť ! (Napr.  mikulášsky balíček, zľavu na členskom,
zľavy pri organizovaných zájazdoch atď.)

                       !  !  !    P  O  Z  O  R   !  !  !
PRE  PROBLÉMY S  FINANCIAMI  KLUBU SME BOLI  NÚTENÍ
ZRUŠIŤ  ZÁJAZD  DO  ZAKOPANÉHO .

VČS- pozvánka 2018 ▬

b) Správa o činnosti za rok 2018 ▬

ZIMNÝ ZRAZ 2019

 Zimný zraz slovenských turistov bude spoločný so zrazom českých
turistov, ktorý sa bude konať vo východočeskom meste  Police nad
Metují v termíne 14. -17- 2. 2019 .
P O Z O R !
PRETOŽE  SA V STANOVENOM  TERMÍNE  NIKTO  NEPRIHLÁSIL
ODTERAZ SA PRIHLASUJE  KAŽDÝ  SAMOSTATNE  PODĽA  PROPOZÍCIÍ.

VÝSTUP NA SIDOROV VRCH

               NÁMESTOVSKÝ KLUB SLOVENSKÝCH TURISTOV
PORIADA DŇA    18. 11. 2018  SVOJU TRADIČNÚ  AKCIU
               VÝSTUP  NA    S I D O R O V   V R C H
DOPRAVA: a) Autobusom SAD o 7.40 do  Ružomberka cez
Dolný Kubín
b)  súkromnými autami – zraz pri Kalvárii – ohláste sa
telefonicky.

INFO: webstránka 

© 2018

Theme by Anders NorenUp ↑